NickServ

NickServ Komutları

Tüm komutları listelemek için: /ns help commands

Nick (rumuz) degistirmek icin: /nick YeniNick

Nick (rumuz) kaydetmek icin: /ns register şifre email

Nick (rumuz) identify etmek (tanıtmak) için: /ns identify şifre

Nick (rumuz) şifre değiştirmek için: /ns set password yenişifre

Nick (rumuz) linklemek için: /ns link Nick

Linklenen nickin linkini koparmak için: /ns unlink Nick

Linkli nickler arasında main nick değiştirmek için: /ns SET MAINNICK nick

Linkli nicklerinize bakmak için: /ns listlinks

Hangi kanallarda yetkili olduğunuzu görmek için: /ns alist

Sahibi olduğunuz kanalları görmek için: /ns listchans

Url adresi eklemek için: /ns set url urladresi

Url adresi silmek için: /ns unset url

Email değiştirmek için: /ns set email yeniemail

Bilgi satırı eklemek için: /ns set info Ben Efsaneyim

Bilgi satırını silmek için: /ns unset info